Profil

Skovlyst er en SFO på Hvilebjergskolen med over 100 børn, som er fordelt i to afdelinger med egne lokaler (frirummet og Oasen). Vores SFO tager sit udspring fra Skovbrynets fritidshjem og klub.  

Som SFO vægter vi børnenes egne initiativer og interesser højt. Derfor har vi fokus på at skabe en aktiv hverdag, hvor vi hver uge tilrettelægger brede aktiviteter ud fra de børnegrupper vi har på vores institution. Vi er i vores praksis bevidste om at skabe et inkluderende frirum, hvor der er plads til det enkelte individ samt de forskelligheder der er blandt vores børn. 

  

Vi (SFO-personalet) indgår derudover i et tæt samarbejde med skolen. Her er vi en medspiller, der støtter op om den daglige undervisning. Det skaber en tryghed for børnene at have velkendte relationer med fra SFO’en. I hverdagen giver det både lærerne og pædagogerne en fælles forståelse for barnet – dette er med til at skabe en rød tråd og fremme barnets trivsel.