Pædagogisk grundlag

1. Børnefællesskaber

Vores pædagogiske tilgang er, at vi skal støtte børnene i deres sociale relationer. Det er vigtigt for os at inkludere vores børn i stuens lege og aktiviteter. Det gør vi f.eks., ved at tilbyde brede aktiviteter og skabe rammer der inspirerer til leg, fordybelse og fælles relationer. For at skabe et børnefællesskab er det vigtigt, at vi har fokus på det enkelte barn og sørger for, at hver enkelt føler, at de bidrager til stuelivet. Via børnenes egen medbestemmelse i vores aktiviteter gør vi dem betydningsfulde. Det giver dem ejerskab og derved motivation til at søge fælles værdier og oplevelser. Disse oplevelser danner et fælleskab, som styrker relationerne på tværs af køn og alder. For at sikre inklusion har vi hver uge teammøder, hvor vi har fokus på, om vores børn falder uden for fællesskabet. Hvis dette skulle forekomme, arbejder vi os frem mod strategier, der kan hjælpe det enkelte barn ind i fællesskabet. Et tiltag til dette, kunne være legegrupper eller bestemte aktiviteter der får barnets egenskaber i spil.

 

2. Dannelse

I forhold til barnets dannelse, øver og understøtter vi vores børn i deres sociale ageren med andre. Vi gør dem derudover bevidste om deres personlige kvaliteter og værdier. Disse kvaliteter skal i hverdagen bruges med omtanke. Det er vigtigt, at barnets værdier og selvforståelse går hånd i hånd med respekten for sig selv og sine medmennesker. I praksis italesætter vi både de positive og de udfordrende oplevelser i forhold til fællesskabet. Begge oplevelser er med til at opdrage og danne det enkelte barn fremadrettet. Vi vægter det positive fokus højt, da det er med til at fylde vores børns rygsække med selvtillid og i sidste ende selvværd.    

   

3. Børnesyn

Vi tror på, at barnet kan klare mange ting selv. Det udmønter sig i vores praksis ved, at vi lærer dem at kunne stå på egne ben. F.eks. når de henter en voksen for at få hjælp til en konflikt. Her prøver vi at guide dem i forhold til, hvad de selv kan sige eller gøre for at løse deres konflikter. Vi er derudover bevidste om at se børnene ud fra deres eget perspektiv. Dette er vigtig, for at anerkende børnenes forskelligheder og eventuelle udfordringer. Vi undgår så vidt muligt at skælde ud, men kan godt være bestemte og opdragende, når der er behov for dette. Vi værner som SFO om det brede fællesskab, og forventer, at vores børn bidrager til dette.

 

4. Læring

Vi udfordrer og udvikler vores børns læring igennem vores faste aktiviteter. Her understøtter vi børnenes kunnen og formåen, og holder dem op på vores forpligtende fællesskab. Dette gør vi ved at tilrettelægge aktiviteter ud fra de behov og potentialer de har. Vi understøtter også børnenes egne initiativer og motivation i forhold til egen medbestemmelse via vores aktivitets- og interessetavler. I vores SFO tilrettelægger vi både skal og frivillige aktiviteter. Derudover tilegner vores børn sig også erfaringer i vores sociale rum. Her har de et medansvar for en god stuekultur. Vi appellerer til at vise empati og forståelse for hinandens forskelligheder. Derudover understøtter vi dem i at reflektere over deres egen rolle i eventuelle konflikter.

 

5. Læringsmiljø

Læring sker gennem leg, relationer, aktiviteter og ude i naturen. De nævnte ting er en stor del af vores hverdag. Vi har stor fokus på at skabe pædagogiske rammer, som favner bredt. Disse rammer indbyder til både udfordringer, nysgerrighed og social læring.

Siden er sidst opdateret 23. januar 2023