Vanskelige elever

Sådan gør vi i forhold til vanskeligt rummelige elever

 - og i nedenstående rækkefølge.

  1. Den lærer som gentagne gange oplever udfordrende situationer med en elev skal tale med forældrene og orientere klasselæreren.
  2. Klasselæreren tager initiativ til, at klasseteamet får drøftet problemet. Klasselæreren tager kontakt til fritidshjemmet, hvis eleven er tilmeldt der.  Der udarbejdes fokusskema jf. handleguide.

Når problemet er drøftet uden at være løst kortlægges problemet gennem Lp-modellen. Klasselæreren laver referat.

  1. Klasselæreren tager initiativ til, at forældrene inddrages aktivt, og der aftales, hvordan man i samarbejde mellem skole og hjem kan afhjælpe problematikken.
  2. Der skal ikke afleveres kopier til forældre af fokusskema, indstillinger, testresultater m.v., men i alle tilfælde orienteres forældrene om, hvordan der handles på deres barn.
  3. Klasselæreren laver referat fra alle afholdte møder. - Skolelederen deltager i det omfang det er relevant. – Sagen kan tages op et tværfagligt forum med deltagelse af skolepsykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, pædagoger fra Skovbrynet eller andre relevante personer. Alle relevante papirer lægges i elevens mappe.
  4. Der følges op på sagen, og der handles i forhold til de aftaler, der er blevet indgået. Der aftales en fornyet indsats med hjemmet - og der laves evt. en indstilling til PPR på skema med henblik på psykolog sparring. Klasselæreren udfylder indstillingsskemaet.  - Skoleleder orienteres og inddrages yderligere i det omfang det er relevant.

 

I øvrigt henvises til ”Handleguiden for Slagelse Kommune”.

 

Siden er sidst opdateret 13. december 2022