Sundhed og bevægelse

Målet er:

At fremme børnenes forståelse for, at sund kost og motion er forudsætningen for et godt liv og helbred, samt give eleverne mulighed for at bevæge sig på en spændende måde i frikvartererne

Derfor vil vi:

 • Udarbejde spilleregler i alle klasser som bl.a. handler om, hvordan man skaber god trivsel i klasserne
 • Tilstræbe motion i alle klasserne hver dag – dog kan det være svært at gennemføre i dårligt vejr
 • Deltage i cykelkampagnen ABC
 • Holde en trivsels og legedag på tværs af klasserne i september
 • Arbejde med temaet sundhed  
 • Deltagelse i skolernes motionsdag
 • Afslutte skoleåret med en OL-dag, hvor børnene dyster på tværs af klasserne
 • I 0-2.kl give eleverne mulighed for at få motorik kørekort
 • Lave understøttende bevægelsesundervisning i samarbejde med Skovbrynet i de mindste klasser
 • Lave diverse idrætsturneringer i løbet af året (bordtennis, høvdingebold, Skole-OL etc.)
 • I de ældste årgange give eleverne mulighed for at erhverve atletikmærker
 • Fortsat have en legepatrulje, som primært består af elever fra 4.- 6.klasse
 • Vedligeholde Leg på Streg, hinkeruder, op og ned bane, oste baner, tal tavler, tastatur, tal og bogstavslanger i skolegården m.m.

Det er lykkedes når:

 • Vi har glade og aktive børn i frikvartererne og motiverede og aktive    elever i timerne
 • Lærerne kreativt inddrager bevægelse i alle fag
 • Når elevernes sundhedsprofil forbedres
Siden er sidst opdateret 13. december 2022