Specialundervisning

Organisering af specialundervisningen

Midler til enkelt integrerede elever er pr. 1.8.2019 lagt ud på den enkelte skole. Midler tildeles efter elevtal og de socioøkonomiske kriterier kommunen har bestemt.

Midlerne til to-lærer timer og specialundervisning er dermed blevet mindre.

Mål:

 • forebygge problemer ved tidlig indsats
 • at give elever et ”løft” hvis de fagligt har behov
 • give målrettet tilbud til udvalgte elever
 • med intensiv træning søge at bringe eleverne på niveau med klassen

Prioritering af støttetimer:

 • Ved skoleårets planlægning tildeles klasser med behov to-lærer timer.
 • Resterende timer tildeles ressourcecentret.
 • Overordnet tager støtten til den enkelte elev udgangspunkt i klassens undervisning således at støtten griber så lidt som muligt ind i elevens ”klasse liv”. Dog kan det i perioder for visse elever være nødvendigt at prioritere anderledes.
 • Specialundervisningen skal gives som:
 • forebyggende støtte i indskolingen (dansk)
 • sproglig opmærksomhed (dansk)
 • intensiv støtte til igangsættelse af læseprocessen (dansk)
 • intensiv støtte til automatisering af læsning (dansk)
 • intensive læse- og stavekurser for mindre grupper på mellemtrin (dansk)
 • kurser i brug af Next Level, brug af IT-teknologi (Ipad, computer og          telefoner) i undervisningen af ordblinde elever. Elever der uddannes i brug af App-Writer, skal kunne formidle deres viden i brug af IT-teknologi videre til klassekammerater.
 • matematik støtte i 1.-6. klasse
 • engelsk støtte i 3.-6. klasse

Ressourcecentrets opgave:

 • at forebygge massive faglige problemer
 • at udbygge samarbejdet til normalundervisningen
 • at støtte normalundervisningen med hensyn til undervisnings differentiering i klasserne
 • at tilrettelægge og gennemføre intensiv træning for henviste elever
 • løbende at prioritere de elever der modtager eller har brug for at modtage støtte enten fagligt eller socialt 

Lærerbemanding:

 • lærerne bør have mindst 10 lektioner om ugen (svært at opnå!)
 • lærerne skal have relevant uddannelse og kurser – eller søge det
 • en lærer får timer til skemalægning, koordinering, materialetilsyn, testning etc.
 • der afsættes tid til speciallærerne til samarbejde (også med forældre)

 

Timernes placering:

 • ressourcecenterlærernes timer skal helst ligge om formiddagen.
 • der arbejdes med eleverne i tre - fire perioder fordelt på skoleåret
 • undervisningen begynder to uger efter sommerferien
 • undervisningen slutter 1. juni

 

Handleplaner og evaluering:

 • der udarbejdes i samarbejde med klasse/fag lærer en beskrivelse af elevens problemer
 • der opstilles mål for undervisningen
 • der laves en handleplan for undervisningen, herunder materialebeskrivelse
 • støttecenterlærerne er ansvarlige
 • ved forløbets afslutning evalueres forløbet med de implicerede
 • forældrene inddrages i forpligtende samarbejde og gøres medansvarlige

 

Lokaleforhold:

Der er indrettet lokaler, som lever op til de krav der kan stilles til et ressource center. Det betyder:

 • central placering
 • indretning med individuelle elev arbejdspladser
 • gruppearbejdsplads
 • læsekrog
 • computere med lyd og hovedtelefoner
 • reoler til materialer
 • aflåst skab til lærerne
 • kasse til hver elev
Siden er sidst opdateret 2. januar 2023