Overlevering

Princip for overlevering

Hvilebjergskolen modtager elever/børn fra Skovbrynet til 0.klasse og evt. andre børnehaver og afgiver elever til overbygningsskolen Antvorskov skole og evt. andre skoler. 

For at sikre barnets trivsel og udvikling i overgangen til en ny institution, er det vigtigt, at det tager udgangspunkt i et samarbejde mellem børnehave/fritidshjem, skoler og forældre. 

Overlevering af information om et barn foregår altid med samtykke fra forældrene. 

  • Overleveringen kan foregå skriftligt med udtalelse om børnenes standpunkt fagligt, socialt og trivselsmæssigt.
  • Hvis der foreligger dokumenter i elevernes elevmappe/ børnenes mappe fremsendes de også. Forældrene skal have kendskab til dokumenterne/papirerne. Det kunne være status fra tale/hørekonsulenten, indstilling til skolepsykolog, pædagogisk psykologisk vurdering PPV eller lignede papirer.
    Overlevering ny skole:
  • For elever hvor der er specielle udfordringer, kan overleveringen foregå mundtligt. Her indbydes forældrene til at deltage i overleveringen.
    Overlevering fra børnehave til skole:
  • I foråret før skolestart start holdes et mundtligt overleveringsmøde mellem børnehaven (Skovbrynet) og skolen (Hvilebjergskolen) – Skovbrynet indhenter her samtykke fra forældrene til mødets afholdelse.

 

Siden er sidst opdateret 9. december 2022