Ordensregler

Du skal vise hensyn og respektere andre - deres spørgsmål, meninger og ting!

Skolen har tilsynspligt fra kl. 8.00, samt i alle frikvartererne.

Du skal møde til tiden dog tidligst 10 minutter før.

Enhver lånt skolebog skal være forsynet med omslag/bind.

Husk at dine forældre skal være med til at betale eller erstatte ting, som du har ødelagt.

Mobiltelefoner må ikke bruges i skoletiden. Fra 1.lektions begyndelse til du har fri.
Hver klasse udarbejder sine egne klasseregler.

Brug af computere og netværk

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål.
Computere må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet relevant skolearbejde.

Eleverne må ikke gå på Facebook m.m. i skoletiden.

Pas på computerne.

Undgå unødig udskrivning og papirspild.

Eleverne må ikke installere egne eller downloade programmer eller spil på computerne.

Alle skal overholde god etikette på nettet.
Der må ikke sendes anonym post.
Andre brugere på nettet må ikke generes.

Formuler dig pænt og lad være med at bande eller overfuse modtageren, når du chatter eller sender e-mails.
Brug i stedet smileys og emotions SMIL  :-)  KED AF DET   :-(

Den enkelte elev har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager, og de udtalelser vedkommende kommer med.