Læsning

Målet er

Udvikling af en fælles strategi for læseindlæring:                               

 • Læseteknisk
 • Læseforståelsesmæssigt
 • Brug af læsning som værktøj til andre fag. Både dansk- og faglærere er ansvarlige for at eleven udvikler sine læsefærdigheder.
 • Fokus på øgning af læsehastighed

En fælles strategi for bevarelse af læselyst.

En fælles strategi for indsats overfor elever i særlige læsevanskeligheder.

Derfor vil vi:

 • at eleverne kan bogstaverne ved udgangen af 0.klasse
 • at alle elever ”knækker” læsekoden i løbet af 1.-2. klassetrin.
 • sætte øget fokus på læseforståelse så tidligt som muligt. Vi vil sætte fokus på indlæring af nye ord, begreber og sproglig opmærksomhed på alle klassetrin.
 • sætte øget fokus på læseforståelse i alle fag jævnfør ”Skolestyrelsens vejledning i læseforståelse i alle fag”
 • optimere elevers brug og anvendelse af hjælpemidler herunder Læse-IT, IPad, skærmlæsning, informationssøgning, og App-Writer www.appwriter.dk/da/ (nyt vindue) (digitalt læse og skrivestøtte program) m.m.
 • tilstræbe ”læsebånd” 15-20 min. hver dag for alle klasser med brug af læse-log
 • fortsat arbejde på, at biblioteket er et aktivt og inspirerende læsemiljø, som bidrager med gode ideer, læsemateriale og læseoplevelser.
 • så tidligt som muligt diagnosticere børn i læsevanskeligheder og hjælpe disse børn med særlige tiltag via holddannelser, undervisningsdifferentiering på materialer, tid, metoder og krav.
 • lade ressourcecentret være en hjælp til særlige læsesvage børn, læsekurser til grupper, samt vejledning til lærere, testning og videregivelse af ny viden på læseområdet. Jævnfør handleplan for Ressourcecentret.
 • have en løbende pædagogisk debat om læseprocesser og anvendelse af læseværktøjer.

 

Det er lykkedes når:

 • vi ser børnene forbedrer deres læseresultater
 • eleverne viser glæde ved at læse
 • eleverne anvender erhvervet viden

Ja, egentlig er fokus på læsning en indsats som aldrig slutter, idet der hele tiden kommer nye elever og kravene ændres i løbet af skoletiden.