Klasseråd

Klasserådene.

Mål:  Gennem etablering af klasseforældreråd  at skabe en tæt, løbende kontakt og dialog mellem skole og hjem. Klasselæreren er nøglepersonen, som bl.a. skal sikre et højt informationsniveau fra skolen.

 

Klasseråd. I alle klasser vælges et klasseråd på det første forældremøde i skoleåret. Der skal vælges min. 3 forældre.

 

Klasserådets opgaver er både at formidle, orientere og lave praktisk arbejde i forbindelse med klassens liv. Arbejdet kan f.eks. bestå i samarbejde med

  • klassens lærere
  • klassens øvrige forældre
  • skolebestyrelsen
  • klasseråd fra andre klasser

 

Klasserådenes arbejdsopgaver kunne f.eks. være.

  • Ideer til klassens årsplan
  • fremme det sociale liv i klassen    
  • sociale arrangementer
  • at arrangere forældremøder med aktuelt indhold
  • orientere skolebestyrelsen om forældreholdninger i klasserne

 

Klasserådenes arbejde skal bygge på et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og klasselærer.

Klasselæreren får tid til forældresamarbejde.