IT kompetencer

It-kompetencer

Målet er en fælles strategi for indlæring af grundlæggende it færdigheder, tidssvarende brug af it og brug af medier og informationer. It udstyr skal optimeres og effektiviseres

Derfor vil vi:

 • have en fælles strategi for indlæring af grundlæggende it færdigheder
 • Lave en plan for oplæring i standardprogrammer
 • Gøre AULA til en fælles platform
 • Gøre it og elektroniske medier i bred forstand til en del af fagene
 • Have en løbende pædagogisk debat i lærergruppen (faggrupper) om
 • anvendelse af it-teknologi, udbud af it-programmer og opbygning af  IT
 • struktur på skolen (iPad !)
 • Optimere elevernes informationssøgning med henblik på en mere
 • kvalificeret og kritisk anvendelse af informationer (undgå copy/paste).

Det er lykkedes når:

 • Ingen elever er i tvivl om hvordan man logger på og af, gemmer og    udskriver på skolens netværk.
 • Alle årgange har gennemført det relevante it-forløb
 • Eleverne er på AULA mindst en gang om ugen
 • It og medier tænkes som en pædagogisk udvikling og understøttelse  af fagene
 • It sættes på dagsordenen i de forskellige mødefora
 • Eleverne kan anvende informationer og ikke bare kopiere dem.

 

Siden er sidst opdateret 13. december 2022