Grønt flag

”Det grønne flag”

Mål:Det er vort ønske at generhverve det grønne flag, fordi vi ønsker at fastholde elevernes bevidsthed om at værne om miljøet. Vi vil skærpe elevernes opmærksomhed på deres indflydelse og muligheder for at hjælpe miljøet. Eleverne skal gøre skolen fortjent til igen at blive godkendt til det grønne flag.

Årets tema på Hvilebjergskolen er Affald (Se evt. Friluftsrådets hjemmeside).
Vi deltager i Friluftsrådets årlige affaldsindsamling 

Derfor vil vi arbejde sådan med temaet i år:

Lave undersøgelser så eleverne opnår indsigt i

Mindst et besøg ud af skolen fx

 Lave mindst en indsats

 Lav mindst en formidlingsindsats fx

  • Artikler i lokalaviser, indslag i lokal-tv, pjecer, video, skolens hjemmeside, lokale hjemmesider, informationsmøder, mobiltelefoner osv.
  • Informationsfoldere til forældre og skolens brugere
  • Præsentation af elevernes forslag ved en event på skolen eller på rådhuset
  • Informationsdag/aften sammen med politiet for forældre og andre om trafik omkring skolen

Klasseteamet planlægger selv hvornår, i hvilke timer og i hvilket omfang der arbejdes.

I forbindelse med det grønne flag er skolen tilmeldt årets affaldsindsamling i april.

Det er lykkedes når:Vi med en god rapport kan dokumentere, at eleverne har arbejdet godt med emnet, thi da vil borgmesteren igen hejse et nyt grønt flag på Hvilebjergskolens flagstang !