Evaluering

Sådan evaluerer vi.

Vi evaluerer løbende elevernes udbytte af undervisningen..

De obligatoriske nationale test i dansk på 2., 4. og 6. årgang samt matematik på 3. og 6. årgang er et evalueringsredskab som beskriver elevens kompetencer på testtidspunktet. Det er et godt arbejdsredskab for lærerne, som bruger elevens resultat i tilrettelæggelse af den individuelle tilrettelæggelse af undervisningen.

Testning i øvrigt:

Alle klasser benytter sig af evaluering i matematik og dansk

Dansk

Der laves læsetest på alle elever mindst en gang om året. Her sammenlignes resultatet for den enkelte, ligesom vi laver en sammenligning med landsresultaterne. Desuden gennemføres de obligatoriske nationale dansktest i 2., 4. og 6. klasse.

Matematik

Til skolens matematiksystem hører testmateriale, som anvendes på alle klassetrin.

Desuden gennemføres de obligatoriske nationale matematiktest i 3. og 6. klasse.

Naturfag

Der laves månedsopgave/projektopgave, hvor eleverne – også de små klasser – arbejder med de færdigheder og kompetencer de har tilegnet sig i undervisningen. Elevernes produkter vurderes og evalueres efterfølgende af læreren og drøftes med eleven.

Kreative fag

Vi laver elevudstillinger af elevarbejder. Der arrangeres ”åbent hus”, hvor forældre og andre interesserede inviteres. Hvert år afholdes skolekomedie, hvor 5. klasse optræder med drama, musik og flotte kulisser, som er fremstillet i de kreative fag.

Ved ugentlige fællessamlinger viser eleverne deres færdigheder på skift for hinanden.

Idræt

De yngste klasser arbejder på at få ”motorik kørekort”. I de større klasser tager eleverne atletikmærker og gymnastikmærker. Udvalgte klasser deltager i boldstævner. Desuden ligger evalueringen ”indbygget” i hver idrætstime, ”kunne jeg - eller kunne jeg ikke ?”. Se i øvrigt indsatsområdet ”Sundhed og bevægelse” tidligere i virksomhedsplanen.