Ansættelsesprocedure

Ansættelsesprocedure ved Hvilebjergskolen.

Der lægges ved ansættelser vægt på følgende kvalifikationer hos ansøgere til ledige stillinger på Hvilebjergskolen:

  • relevant uddannelse
  • bedst mulige faglige kvalifikationer til den konkrete stilling
  • engagement i forhold til skolens kultur
  • ønske om at arbejde i team
  • interesse for at være med i at udvikle Hvilebjergskolen

 

Stillingsopslag

Forud for ansættelser udformes et stillingsopslag. Dette udfærdiges i samarbejde med de berørte personalegrupper.

Opslaget offentliggøres som minimum på skolens og kommunens hjemmesider.

Ansættelsessamtaler ligger så vidt muligt i ugen efter ansøgningsfristens udløb.

 

Ansættelsesudvalg

Forud for ansættelse til faste stillinger nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af skolens leder, skolebestyrelsesformanden, den respektive tillidsrepræsentant samt øvrige interesserede skolebestyrelsesmedlemmer.

 

Ved ansættelse i ikke faste stillinger af kortere varighed kan skoleledelsen udgøre ansættelsesudvalget efter aftale med bestyrelsen evt. formanden.

 

Modtagelse af nyansatte.

Teamet, der skal modtage en ny kollega er forpligtiget til at vejlede og rådgive den nyansatte.

 

Siden er sidst opdateret 2. januar 2023