Alkohol- og rusmiddelpolitik

Alkohol- og rusmiddelpolitik for Hvilebjergskolen.

Som skole og dermed norm og værdisætter i samfundet mener vi, at vi er særlig forpligtet til at sende klare og entydige signaler til vore brugere – elever og forældre – med hensyn til omgang med alkohol og rusmidler.

På Hvilebjergskolen er vi enige om at:

  • elever under ingen omstændigheder må indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen
  • ansatte ikke må indtage alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden - undtaget mærkedage, receptioner og lign.
  • der i forbindelse med forældrearrangementer kan serveres øl/vin til personer over 18 år

Vi tilstræber, at der så vidt muligt er en person med tilknytning til specialcentret, som har særlig viden og indsigt i de problemer misbrug af alkohol og andre rusmidler kan give vore elever. Dette gælder såvel ved elevers misbrug, som ved misbrug i elevers hjem.

Der undervises i alkohol og rusmidlers skadelige virkning i forhold til kommunens plan på området, udarbejdet i samarbejde med SSP.

Det er lederens opgave at tilse, at politikken bliver overholdt og at der handles i forhold til evt. overtrædelser.

 

Rygepolitik på Hvilebjergskolen

Hvilebjergskolen er røgfri. Dette gælder både for elever, ansatte, forældre og andre besøgende.

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel.

Røgfri skole-skilte er sat op ved skolens indgange

Siden er sidst opdateret 9. december 2022