Politikker og principper

På Hvilebjergskolen sætter vi ansvaret for mennesker, ting og miljø højest. Vores skole skal være fællesskab, hvor der hersker en god omgangstone og alle føler tryghed.

På Hvilebjergskolen anser vi kærlighed og konsekvens for at være ledetråden i det daglige arbejde.

På Hvilebjergskolen inddrager vi eleverne i beslutningsprocesser, der angår skolen som helhed samt i forhold, der vedrører det daglige arbejde i klasserne.

På Hvilebjergskolen tilstræber vi en differentieret undervisning, der tilgodeser det enkelte barn, så det får et optimalt udbytte. Undervisningen skal fremme børnenes selvtillid og nysgerrighed gennem faglig viden, færdigheder og indsigt.

På Hvilebjergskolen ligestiller vi det teoretiske og praktiske arbejde i den daglige undervisning. Periodevis arbejder vi med emner - klassevis eller på tværs af klasserne.

På Hvilebjergskolen skal skole-hjemsamarbejdet bære præg af åbenhed, så vi sammen kan løse problemerne, inden de bliver for store.

På Hvilebjergskolen vil vi løbende orientere forældrene om det arbejde, der foregår på skolen og i klasserne, så de har en reel mulighed for at følge med i deres børns skolegang.

På Hvilebjergskolen vil vi give børnene en god hverdag, så de føler, at livet er værd at leve - at verden kan forandres, og at de kan medvirke hertil.

Siden er sidst opdateret 27. januar 2023