Kontakt

Herfra denne indgangsside kan du møde alle tilknyttede på skolen herunder skolepsykolog, sundhedsplejerske, servicepersonale, socialrådgiver, talehørekonsulent og skolebestyrelsen.