Indskrivning

Skoleindskrivning foregår hvert år inden jul.

Det er nu tid til at indskrive jeres barn i skole. Vi henvender os til forældre med børn født i år .... samt børn født i år .... der endnu ikke er startet i skole.

Indskrivning til skole skal ske senest .... på Kommunens hjemmeside:

Indskrivningen skal ske med NemID. Ved den elektroniske skoleindskrivning vil det samtidig være muligt at indskrive jeres barn i SFO/ Fritidshjem.

I kan læse om NemID på Kommunens hjemmeside:

Har I ikke adgang til en computer, kan I henvende jer i Borgerservice, hvor der er computer til rådighed.

Andet skolevalg

- end distriktsskolen

Ønsker I en anden skole end distriktsskolen, skal dette udfyldes ved indskrivningen.  Kriteriet for at blive optaget på en anden skole forudsætter at der er plads.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker, vil optagelse ske efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge:

  1. Søskende på ønskede skole
  2. Nærhedsprincip

Hvis jeres barn optages på den skole I ønsker, gøres opmærksom på, at evt. senere ønske om at blive indmeldt på distriktsskolen, vil ske på lige fod med andre elever udenfor skoledistriktet. Ligeledes bortfalder Kommunens befordringsforpligtelse.

Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen, kan der forventes svar ultimo februar i det år eleverne starter i skole. 

Børnehaveklassen er obligatorisk

Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er muligt at lade sit barn vente et år med at komme i skole, med mindre det er begrundet i barnets udvikling. Er der tvivl om barnets skoleparathed, skal I drøfte dette med børnehaven.

Er der tvivl om barnets skoleparathed, kan barnet vente med at starte i skole til august 20... Dette vurderer Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning i samarbejde med barnets institution og forældre. Børn født i .... er undervisningspligtige og skal indskrives i skole. Børn der fylder 5 år inden 1.oktober 20.. kan optages, hvis skolen mener efter en vurdering, evt. på baggrund af en udtalelse fra børnehaven, at barnet er parat til at komme i skole.

Andet

Siden er sidst opdateret 28. november 2022